Učna pot

V letu 2012 smo postavili učno pot »Beu kamn«. V okviru poti obiskovalci spoznajo zgodovinske,
kulturne in naravne znamenitosti našega kraja in okolice. Na učni poti je bilo najprej postavljenih 15 lesenih tabel, ki smo jih kasneje zamenjali s kovinskimi. Slednje so opremljene z besedilom
in slikami. V središču vasi, kjer je tudi izhodišče poti, stoji pano z zemljevidom celotne učne poti.

Pot ima 15 postaj:

 1. Spomenik NOB
 2. Uhanova domačija
 3. Grad Kalc
 4. Bačko jezero
 5. Gradišče
 6. Naravni most
 7. Tuščak
 8. Zbiralnik vode, pipe
 9. Korito za napajanje živine
 10.  Vaška štirna
 11. Študenec in korito
 12. Perivna lokev
 13. Študenec
 14. Cerkev Sv. Ane
 15. Cerkev Sv. Ivana